В. І. НІКОНЕЦЬ. Керування тривалістю життя людини

Приймаються замовлення на видання

В. І. НІКОНЕЦЬ. Керування тривалістю життя людини. - Львів: Каменяр, 2014. - 96 с.  ISBN 978-966-607-305-4

В. І. НІКОНЕЦЬ. Керування тривалістю життя людини. - Львів: Каменяр, 2014. - 96 с.

ISBN 978-966-607-305-4

У науково-популярному трактаті, написаному доктором технічних наук, професором Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», розповідається про Всесвітні закони розуму і троїсту закономірність, які знаходяться в основі тривалості життя людини. Розглянуто перші кореляційні залежності між запасом життєвих сил організму людини і фізіономічними маркерами на її тілі. Подано закон керування тривалістю життя людини і його алгоритм. Показано приблизний план пріоритетів для планування довголіття. У виданні вміщено велику кількість афоризмів і висловів відомих філософів, письменників і вчених щодо проблеми довголіття. Книжка може бути використана кожною людиною для керування тривалістю власного життя.


Вартість видання 25 грн.
 

Мушастий Ігор. Шлях до правдивого щастя

Приймаються замовлення на видання

Мушастий Ігор. Шлях до правдивого щастя

Мушастий Ігор. Шлях до правдивого щастя [Текст] / о. Ігор Мушастий. - Львів: Каменяр, 2013. - 303 с. : іл., 6 арк. іл.
ISBN 978-966-607-236-3

Постійне бажання знайти щастя було, є і буде головним напрямком людського життя. Абсолютно всі народи нашої планети від самого початку існування і дотепер шукають правильний напрямок до своєї щасливості. І якраз цю правильну дорогу, яка приводить до справжнього щастя, здоров’я та радості прагне визначити в своїй книзі священик о. Ігор Мушастий, відкриваючи переконливі докази існування Бога-Творця, застерігаючи від пасток злих сил, а також яскраво висвітлюючи безмежну любов живого Бога до кожної людини на землі.

 

Вартість видання 22 грн.
 
Видання надсилатиметься тільки за замовленням.

Керницький Іван. ТВОРИ: Мала проза / Упоряд. Тарас Шах (Приймаються замовлення)

Приймаються замовлення на видання

Керницький Іван. ТВОРИ: Мала проза / Упоряд. Тарас Шах — Львів : Каменяр, 2012. — 508 с. — Серія “СПАДЩИНА”

     Керницький Іван. ТВОРИ: Мала проза / Упоряд. Тарас Шах — Львів : Каменяр, 2012. — 508 с. — Серія “СПАДЩИНА”

ISBN 978-966-607-223-3

До книжки, якою розпочинається систематизоване видання творів відомого в діаспорі українського письменника (1913–1984), ввійшли оповідання і новели з перших його прозових збірок “Святоіванські вогні” (1934), “Мій світ” (1938), “Село говорить” (1940), “Циганськими дорогами” (1947) і “Перелетні птахи” (1952). 

 

Вартість видання 35 грн.
 

Спогади про Василя Колодія: упоряд. М. Муха-Колодій (Приймаються замовлення)

Приймаються замовлення на видання

Спогади про Василя Колодія [Текст] : упоряд. М. Муха- Колодій. - Львів : Каменяр, 2011. - (Особистості). - 255 с. : іл.

     Спогади про Василя Колодія [Текст] : упоряд. М. Муха-Колодій. - Львів : Каменяр, 2011. - (серія Особистості). - 255 с. : іл.

ISBN 978-966-607-087-9

У книзі - на основі спогадів сучасників - відтворюється образ відомого українського письменника Василя Колодія (1922-1991). Оптимістично-радісні й лірично-налаштовані вірші поета глибоко запали в душі численних шанувальників ще за його життя, не втратили вони своєї свіжості й нині.

 

Вартість видання 70 грн.
 

Спогади про Івана Франка (Приймаються замовлення)

Приймаються замовлення на видання

Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. – 2-ге вид., доп., перероб. – Львів: Каменяр, 2011. – 814 с.

Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. – 2-ге вид., доп., перероб. – Львів: Каменяр, 2011. – 814 с.

виданні найбільш повно, в порівнянні з попередніми збірниками, представлено спогади широкого кола громадських і культурних діячів Західної України й Наддніпрянщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст., рідних і знайомих Івана Франка, у яких міститься багатий і цікавий матеріал про життя та діяльність великого Каменяра.

 

Вартість видання 250 грн.

 

Видання надсилатиметься тільки за замовленням.

У ФОКУСІ МЕМУАРИСТИКИ

“Хто хоче пізнати поета, мусить побувати в його країні”, – писав великий німецький поет Йоганн-Вольфганґ Ґете, закликаючи дослідників письменницької спадщини вивчати все, що пов’язане з особою і творчістю митця. Ці відомі слова особливо актуальні для тих, хто цікавиться постаттю одного з найбільших геніїв, що їх зродила земля українська, – Івана Франка. Сьогодні чимало зроблено для осмислення діяльності великого Каменяра. Але чим далі йдемо в мандрівку століть “з його духа печаттю”, тим більшою і величнішою стає для нас його постать. У наші дні, коли відзначаємо 155-річний ювілей Івана Франка, на часі правдиве і неупереджене слово про його твори, життя, діяльність. Останні франківські наукові зібрання показали, що на початку XXI століття просто необхідно представити не сфальшовану різними ідеологічними догмами постать Каменяра.

 

Останні наукові форуми франкознавців “Іван Франко і світова культура” (1986), “Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин” (1996), “Іван Франко: дух, наука, думка, доля” (2006) з усією серйозністю поставили проблему “Іван Франко і його сучасники”. До її вирішення наше літературознавство підійшло не в повній готовності. Одним із аспектів вирішення цієї надзвичайно широкої проблеми є видання спогадів про Івана Франка.

 

Мемуарні дослідження – важливе джерело пізнання особистості письменника. Вчені-літературознавці вважають, що мемуари за фактичним матеріалом, його достовірністю і відсутністю вигадки близькі до історичної прози, наукових біографій, документально-історичних нарисів. Хоча між ними є суттєва різниця, адже у спогаді відтворюється тільки частина дійсності, яка була у полі зору мемуариста, на першому плані тут виступає сам мемуарист зі своєю точкою зору на описувані події. Тому мемуари певною мірою суб’єктивні, за фактичною точністю вони завжди поступаються документам. Однак неповнота фактів і майже обов’язкова односторонність інформації повсякчас компенсуються в мемуарах живим і безпосереднім враженням особистості їх автора, що є по-своєму цінним “людським” документом.

Сичивица О. М. Либерал-рестрикционизм и архитектоника гармонического мира (Приймаються замовлення)

Приймаються замовлення на видання

Сичивица О. М. Либерал-рестрикционизм и архитектоника гармонического мира: Историософско-политический трактат. – Львов: Камэняр, 2011. – 1222 с.
Сичивица О. М. Либерал-рестрикционизм и архитектоника гармонического мира: Историософско-политический трактат. – Львов: Камэняр, 2011. – 1222 с.

Книга посвящена комплексному анализу идеологии, динамики и методологии цивилизационного строительства как в ретроспективе, так и в перспективе. Внимание автора сосредоточено на обосновании либерал-рестрикционизма как гармоничной парадигмы общественного прогресса, представляющей собою диалектическое отрицание либерализма и рестрикционизма в самом широком, философском смысле этих понятий. На основе обширного материала из многих областей знания, - от философии, истории и политологии до юриспруденции, физики, медицины и богословия, - в предлагаемой вниманию читателя работе даётся критический анализ марксистско-коммунистической и либерально-буржуазной стратегий глобализационного процесса, подвергается критике мондиализм и обосновывается идея кластерно-гармонического коммунизма, представляющего собою оптимальную цивилизационную перспективу современного человечества. Значительное внимание уделено анализу важнейших социальных болезней, диалектике национализма и космополитизма, проблеме перерастания демократии в меритократию, разоблачению социального паразитизма в различных его ипостасях, критике конфронтационных интенций диалектики как философии панборьбизма, метафизике комплементарных отношений, задачам формирования оптимально-ненасильственного планетарного социума и целому ряду иных животрепещущих проблем жизнеде­ятельности современного антропосоциального мира. Книга адресуется не только специалистам в сфере политологии или философии истории, но и широкому кругу государственно-политических и общественных деятелей, всем достаточно образованным, думающим, ответственным людям, не остающимся безразличными к историческим судьбам человечества и его цивилизационным перспективам.

 Вартість видання 350 грн.

Видання надсилатиметься тільки за замовленням. Із враженнями щодо змісту монографії і її придбання звертатись до автора книжки за телефоном +38 032 235-46-42
Замовити книгу 
Об авторе

Сичивица Олег Михайлович родился в 1934 г. на Черниговщине (Украина), длительное время (1952—1984 гг.) учился, жил и работал в России. Доктор философских наук (1982), профессор (1984), автор около 200 научных трудов. Основными сферами научных интересов О. М. Сичивицы являются логика и методология научного познания, этика науки, философия истории, политология и философия человека. Первая его книга «Методы и формы научного познания» (Москва, 1972) была издана тиражом 20 000 экземпляров, допущена министерством высшего и среднего специального образования для использования в учебном процессе и до сих пор пользуется высоким авторитетом у студентов, аспирантов и преподавателей.

Перу Олега Михайловича принадлежат книги «Факторы научного прогресса» (Воронеж, 1974), «Мобильность науки» (Горький, 1975), «Сложные формы интеграции науки» (Москва, 1983), «Является ли истиной исторический материализм?» (Львов, 1992), «Основные парадигмы философии истории» (Львов, 1993), «Духовный мир человека» (Львов, 1994), «Наука, мораль и моральный кодекс учёного» (Львов, 1999), «Эпистемологические аспекты моральной ответственности учёного» (Львов, 1999), «Моральная ответственность учёного и общественно-исторический процесс» (Львов, 2000). Книги, изданные во Львове, были написаны на украинском языке, а последняя из них переведена на русский язык и издана в г. Донецке (2003). Профессор О. М. Сичивица является также соавтором двух монографий, посвящённых проблемам современной научно-технической революции, которые были изданы на немецком (1976) и французском (1979) языках.

В 1950—1952 гг. О. М. Сичивица учился в Киевском артиллерийском подготовительном училище, представлявшем собою кадетский корпус советского образца, а затем закончил Второе Ленинградское артиллерийское училище (1954). После увольнения из рядов Советской Армии закончил радиотехнический факультет Горьковского политехнического института (1962) и аспирантуру при кафедре философии Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (1965), работал в высших учебных заведениях г. Горького и г. Львова, в настоящее время член двух специализированных учёных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (философия и политология) при Львовском национальном университете им. И. Я. Франко.

Шевченко Тарас. Кобзар (Приймаються замовлення)

Приймаються замовлення на видання

Шевченко Тарас. Кобзар : поезія; з ілюстраціями Софії Караффи-Корбут. – Львів : Каменяр, 2011. – 871 с. : іл.  – Оправа + суперобкладинка.

Шевченко Тарас. Кобзар : поезія; з ілюстраціями Софії Караффи-Корбут. – Львів : Каменяр, 2011. – 871 с. : іл. – Оправа + суперобкладинка.

 

У виданні вміщено поетичний доробок геніального українського письменника (1814-1861), що супроводжується ілюстраціями художниці Софії Караффи-Корбут (1924-1996), створеними в середині 1960-х років. Тексти поезії подаються за академічним виданням творів Тараса Шевченка.

Софія Караффа-Корбут створила майже сотню ілюстрацій до Шевченкових творів. У 1960-х роках, коли було завершено цикл, це була найновіша графічна Шевченкіана. Однак тільки 34 композиції увійшли до видання «Кобзаря» 1967 р., підготовленого видавництвом «Дніпро». Тверда лінія, яку сповідує мисткиня, творить вертикальний, духовний, а не поземний вектор. Шевченкові герої постають як іконографічні просвітлені лики. Не дивно, що «Кобзар» з ілюстраціями Софії Караффи-Корбут дістав високе визнання на Всесвітній виставці у Канаді. Після цього настало глибоке мовчання щодо цих ілюстрацій на цілі десятиліття, саме це мовчання й прагнемо компенсувати новим виданням «Кобзаря», ілюстрованого Софією Караффою-Корбут.

 

Вартість видання 130 грн.
 
Із післяслова мистецтвознавця Богдана Гориня до видання:

…«Кобзар» був і залишається унікальною книгою, яка в різні часи надихала письменників, науковців, композиторів, мистців на дослідження та інтерпретацію геніальних творів українського Пророка – Тараса Шевченка. Якщо б зібрати написані про життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка наукові, публіцистичні, прозові та поетичні твори, вони утворили б велику бібліотеку. Сотні художників України зверталися і звертаються до пророчої книги Т. Шевченка, щоб мовою образотворчого мистецтва передати думи, почуття, незламність його духу наступним поколінням. Довідник про мистців, що ілюстрували поетичні твори Шевченка, склав би окрему книгу, а щоб виставити образотворчу Шевченкіану, створену впродовж 150 років, потрібне було б велике музейне приміщення…

Контакти

Україна, місто Львів,
вулиця Підвальна, 3,
четвертий поверх
(вхід з вулиці Валової 31)
Наша поштова адреса:
79008 м.Львів, вул. Валова, 31


Контактний телефон / факс:
+38 (032) 235-59-49
Всі контактні телефони тут!

Відвідування

Сьогодні65
Вчора199
За тиждень695
За місяць3819
всього відвідувань724127
GoogleFacebookTwitter